Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2016

blackmatter
Grafika użytkownika n
Reposted fromweightless weightless vianosmile nosmile

November 01 2015

blackmatter
6592 0578
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina viadiedrunk diedrunk
blackmatter
4875 c2ba
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viathebelljar thebelljar
blackmatter
Tych ranków jak febra
- u okien twych jak żebrak -
Siedziałem za drzewem nieraz

Tych gwiazd spadających
- pijanych gwiazd na stos -
Nocą gdy będę umierał

Szeptem na ucho powiem że
Że ja, ja się tego wyrzekam...
— Pidżama Porno "Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości"
blackmatter

"Mamy po 20 lat, cholera to jest dopiero początek naszego życia, powinniśmy wstawać każdego ranka z uśmiechem na ustach, bo każdy ranek to nowy początek. Nawet widząc deszcz i mgłę za oknem. A my zakrywamy kołdrą głowę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z łóżka."

Najchętniej byśmy umarli.

— littlegray.soup.io
blackmatter
7404 6ec8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadiedrunk diedrunk
My father broke my heart long before any boy had the chance to.
— (via themajesticowl)

October 31 2015

blackmatter
2498 5ba4
Reposted fromblubra blubra via21gramow 21gramow
blackmatter

August 25 2015

blackmatter
1669 3e40 500
9342 65b7 500

malformalady:

Rare Albino Raven named Pearl — one of only four known in the world — who was unfortunately murdered this year

Reposted fromNanutka Nanutka viainsanedreamer insanedreamer

June 05 2015

4335 1e76 500
Reposted fromkimik kimik vianayantara nayantara
blackmatter
1579 beca
blackmatter
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viairmelin irmelin
0011 2843 500

Incredibly rare: Three whitetail bucks locked horns in battle and drowned together in a creek in Ohio.

8364 d56c 500

red-lipstick:

Lux Kehaulani Pomaika'i aka Lux Xzymhr aka Angelnectar - Untitled, 2011   Drawing

Reposted frommymajo mymajo viainsanedreamer insanedreamer
blackmatter
2524 a57b
Reposted fromroxanne roxanne viaMagnolia11 Magnolia11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl